Omdat wij de afgelopen periode alleen online les hebben gegeven is de contributie voor mei en juni € 12,50 per maand.

 

 

 

€ 18,50 per maand (onbeperkt sporten)

 Administratiekosten € 15,00 éénmalig

- In de kerstvakantie en 4 weken in de zomervakantie wordt er geen les gegeven.
- In de overige vakanties is er een aangepast rooster.
- Op feestdagen wordt er geen les gegeven.
- De streetdance lessen gaan in alle vakanties niet door.
- Het abonnement wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 3 maanden. Daarna is het per kalendermaand opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.