Dans en Weerbaar

In 't kort

Is uw kind tussen de 6 en 12 jaar en bent u op zoek naar een weerbaarheidstraining voor uw kind? Met de training Dans en Weerbaarheid oefent uw kind sociaal-emotionele vaardigheden samen met andere kinderen. Hoe kom ik over, hoe kan ik vertellen wat ik wil of wanneer ik iets niet leuk vind, hoe kan ik positief denken, welke emoties herken ik en hoe kan ik ze op een goede manier uiten, enzovoort? We oefenen deze vaardigheden met behulp van dans en rollenspelen. Elke les staat een vaardigheid centraal. Deze training wordt gegeven in samenwerking met Delia Schouten van Opgroeien enzo.

 

Meer uitgebreid

Deze weerbaarheidstraining is tot stand gekomen, omdat we dit als een mooie aanvulling zagen op het aanbod van weerbaarheidstrainingen in de gemeente Hoogeveen en omstreken. Veel meisjes/meiden houden van dansen. Ze zien dit op social media voorbij komen en vinden het vaak leuk om zelf te dansen.

Het opgroeien in de huidige maatschappij vraagt veel van onze kinderen. Deze maatschappij staat vol met allerlei verleidingen die zij moeten weerstaan, laat staan de groepsdruk die al vroeg in het leven begint. Er wordt steeds meer beroep gedaan om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie. Daarin zijn er keuzes die één ieder zelf maakt, maar ook keuzes die voor het kind worden genomen. Om weerbaar te kunnen zijn, moet eerst het kind vertrouwen in zichzelf leren hebben. De focus ligt eerst op het ontdekken van eigen krachten en daarna het omgaan met krachten en invloeden van buitenaf (gezin, klasgenoten en rest van de samenleving).

Het zichzelf waarderen, problemen kunnen oplossen, een positieve houding en het vermijden van gevaarlijke situaties zijn belangrijke kenmerken van weerbaarheid. In verschillende onderzoeken is een positief verband gevonden tussen fysieke activiteit over een langere periode en zelfvertrouwen (Jaffee & Ricker, 1993; Tremblay, Inman, & Willms, 2000). Dat sterkt ons in de overtuiging dat wij met Dans en Weerbaar op constructieve wijze kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van kinderen. Door middel van dans, muziek en rollenspelen versterken wij de weerbaarheid van kinderen. Ons doel is om kinderen en/of jongeren te helpen steviger in hun schoenen te staan, op zichzelf te vertrouwen en dat ze nee durven te zeggen. We hopen dat we op deze manier kunnen bijdragen om ongezond en risicovol gedrag in de toekomst te voorkomen.

De eerste weerbaarheidstraining is gericht op de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar. Ons doel is om op korte termijn ook jongeren van het voortgezet onderwijs te bedienen. Over het algemeen merken we dat het vooral meisjes zijn die van dansen houden, maar we vinden het ook erg fijn wanneer jongens zich aanmelden. Immers bovenstaande beschrijving geldt net zo hard voor jongens als voor meisjes.