Inschrijven

Door het invullen en versturen van onderstaande digitale inschrijfformulier ga je akkoord met de voorwaarden en word je lid van Top Fit Hoogeveen.

 

Een proefles aanvragen doe je via het tabblad 'contact'.


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Voorwaarden:

* Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3 maanden of 12 maanden ingaande op inschrijfdatum.

* Zonder schriftelijke opzegging van het abonnement wordt deze telkens met 1 maand verlengd.

* Opzeggen kan per kalendermaand met een opzegtermijn van 1 maand.

* Bij uitblijven van tijdige betaling zijn alle kosten van incasso en gerechtelijke vorderingen voor rekening van ondergetekende.

* Het deelnemen aan trainingen geschiedt geheel voor eigen risico.

* Top Fit wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande af.

* Personen die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor financiële consequenties.

* De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

* In de schoolvakanties is er een aangepast rooster. Op feestdagen wordt er geen les gegeven. De streetdance, bootcamp4kids en kids top fit lessen gaan in alle schoolvakanties niet door.

* Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

* Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

* Leden van Top Fit kunnen op elke locatie aan trainingen deelnemen.

* Top Fit behoudt het recht om lessen te annuleren wanneer er sprake is van overmacht.

* Bij het verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming tot automatische afschrijving van de contributie van uw rekening. 

* Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.