ROTS- EN WATER: STERK ALS HET MOET, ZACHT ALS HET KAN

 

Het doel van het rots- en waterprogramma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Het streven is om leerlingen voldoende handvatten aan te reiken zodat zij leren om de juiste keuzes te maken in alledaagse, maar ook lastige situaties.

 

Door middel van deze weerbaarheidstraining leren kinderen wanneer zij voor zichzelf moeten opkomen en wanneer zij zich beter ergens bij neer kunnen leggen. Ook leren zij hun eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren.

 

De Rots- en Watertraining leert je soms hard te zijn als een rots en soms zacht als water.

 

Tijdens 8 sessie durende training leert het kind:

* Bewuste keuzes maken

* Zijn/haar grenzen aan te geven

* Andermans grenzen te accepteren/respecteren

* Samen te werken

* Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen om stevig in zijn/haar schoenen te staan

* De focus en aandacht bij zichzelf te houden

* Leren omgaan met conflicten

 

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen).

  

Klik hier om contact op te nemen voor meer informatie.

 

De eerste les is op donderdag 2 februari van 16.30 tot 17.30 uur. De daarop volgende lessen zijn op de volgende data: 9, 16, 23 februari, 9, 16, 23, 30 maart.

 

Dit is een exclusieve cursus en valt daarom buiten ons lidmaatschap. De kosten zijn € 120,00. Dit bedrag wordt in 3 termijnen van € 40,00 geïncasseerd.